SFI Harvest-dagene 2022

28.-29. september var det igjen duket for SFI Harvest-samling, denne gang på Scandic Nidelven i Trondheim.

SFI Harvest er godt i gang med å finne løsninger for mange av havets lite utnyttede ressurser. Arter på lavere trofisk nivå er stadig et tema når vi snakker om nye muligheter og mat fra havet. Det er flere utfordringer som må løses. SFI Harvest har som mål å utvikle ny kunnskap og teknologi som kan hjelpe oss å utnytte potensialet som finnes nede i havet.

Under samlingen fikk vi gode diskusjoner, faglige oppdateringer og inspirasjon.

«SFI Harvest-dagene er et viktig samlingspunkt for senteret. Her diskuteres forskningsutfordringene som må løses for å utnytte lavere trofiske marine arter som råstoff til for eksempel fiskefôr, forteller senterleder i SFI Harvest, Ingunn Marie Holmen.

Hun sier videre at innovasjoner er helt avgjørende for at senteret skal nå sine målsettinger.

«Erfaringer viser at idémyldring skjer best når forskere og industri møtes rundt samme bord. Derfor er slike samlinger viktige for at SFI Harvest skal lykkes», konstaterer Holmen.

Samarbeid er nøkkelen til suksess

Styreleder i SFI Harvest, Sigve Nordrum i Aker BioMarine, holdt et innlegg om hva som skal til for at senteret skal lykkes.

«SFI Harvest blir en suksess når alle partnerne i prosjektet jobber tett sammen og deler erfaringer, og jobber for at arbeidet med artene på lavere trofisk nivå blir så vellykket som mulig».